120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب

اجاره : 2/000/000 تومان

رهن : 30/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
7 بازدید 1399/8/25
95 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 500/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/19
100 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

اجاره : 300/000 تومان

رهن : 50/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/14
150 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/200/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
5 بازدید 1399/8/5
120 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

اجاره : 1/800/000 تومان

رهن : 20/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/7/26
70 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 400/000 تومان

رهن : 70/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
10 بازدید 1399/7/17
115 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 500/000 تومان

رهن : 200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
8 بازدید 1399/7/17
3 اتاق خواب
2 پارکینگ

اجاره : 1/000/000 تومان

رهن : 200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
10 بازدید 1399/7/13
170 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/000/000 تومان

رهن : 250/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
14 بازدید 1399/6/17
121 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/000/000 تومان

رهن : 200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
15 بازدید 1399/6/17
3 اتاق خواب
5 پارکینگ

اجاره : 4/100/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
29 بازدید 1399/5/29

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید