مشاور املاک فیروزه

اصفهان / خیابان هشت بهشت شرقی / مابین چهار راه همدانیان و خیابان نیرو / بعد از بانک سپه
خاصیت: 83
نماینده: 1
تلفن : 031-32653815
موبایل : 09134615994

تماس با آژانس

120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب

اجاره : 2/000/000 تومان

رهن : 30/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
7 بازدید 1399/8/25
95 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 500/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/19
100 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

اجاره : 300/000 تومان

رهن : 50/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/14
87 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/8/5
4 اتاق خواب
2 پارکینگ

املاک فروشی

6/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/5
180 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

4/100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/5
140 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
10 بازدید 1399/8/5
188 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/900/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/5
112 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/5
150 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/200/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
5 بازدید 1399/8/5
120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/500/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/3
128 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
13 بازدید 1399/7/28
135 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/300/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/7/28
130 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/950/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/7/26
80 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

املاک فروشی

1/300/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/7/26
120 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

اجاره : 1/800/000 تومان

رهن : 20/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/7/26
190 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/7/17
70 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 400/000 تومان

رهن : 70/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
10 بازدید 1399/7/17
115 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 500/000 تومان

رهن : 200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
8 بازدید 1399/7/17
147 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/500/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
19 بازدید 1399/6/30
123 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/500/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
15 بازدید 1399/6/23
70 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

830/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/6/21
152 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/500/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/6/18
170 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/000/000 تومان

رهن : 250/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
14 بازدید 1399/6/17
121 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/000/000 تومان

رهن : 200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
15 بازدید 1399/6/17
3 اتاق خواب
5 پارکینگ

اجاره : 4/100/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
29 بازدید 1399/5/29
132 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/150/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
16 بازدید 1399/5/11
135 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/700/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
13 بازدید 1399/5/6
200 متراژ آپارتمان
4 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/700/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
26 بازدید 1399/4/23
120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/700/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
19 بازدید 1399/4/23
74 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/000/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
30 بازدید 1399/3/19
۱طبقه/۲نبش/قدمت۳۰/ارتفاع ۵سقف
6 ماه قبل
108 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

840/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
68 بازدید 1399/2/3
222 متراژ آپارتمان
4 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/500/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
82 بازدید 1399/2/1
197 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
62 بازدید 1399/1/30
42 متراژ آپارتمان

املاک فروشی

1/700/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
61 بازدید 1399/1/24
117 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/000/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
128 بازدید 1398/10/18
90 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

650/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
109 بازدید 1398/10/13

نمایندگان ما

ما نماینده های حرفه ای داریم