جستجو املاک

120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب

اجاره : 2/000/000 تومان

رهن : 30/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
7 بازدید 1399/8/25
95 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 500/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
8 بازدید 1399/8/19
100 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

اجاره : 300/000 تومان

رهن : 50/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/14
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/450/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/8/8
87 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/5
4 اتاق خواب
2 پارکینگ

املاک فروشی

6/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
7 بازدید 1399/8/5
180 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

4/100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/5
140 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
10 بازدید 1399/8/5
188 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/900/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/5
112 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
8 بازدید 1399/8/5
1 2 6