جستجو املاک

2 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/600/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
38 بازدید 1399/10/10
106 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/450/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
48 بازدید 1399/9/16
120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب

اجاره : 2/000/000 تومان

رهن : 30/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
63 بازدید 1399/8/25
95 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 500/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
40 بازدید 1399/8/19
100 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

اجاره : 300/000 تومان

رهن : 50/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
42 بازدید 1399/8/14
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/450/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
51 بازدید 1399/8/8
87 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
32 بازدید 1399/8/5
4 اتاق خواب
2 پارکینگ

املاک فروشی

6/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
41 بازدید 1399/8/5
180 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

4/100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
37 بازدید 1399/8/5
140 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
36 بازدید 1399/8/5
188 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/900/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
34 بازدید 1399/8/5
1 2 6