جستجو املاک

120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب

اجاره : 2/000/000 تومان

رهن : 30/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
7 بازدید 1399/8/25
95 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 500/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/19
87 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/8/5
180 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

4/100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/5
140 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
10 بازدید 1399/8/5
188 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/900/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/8/5
112 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/400/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/8/5
150 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

اجاره : 1/200/000 تومان

رهن : 100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
5 بازدید 1399/8/5
120 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

2/500/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
10 بازدید 1399/8/3
128 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/200/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/7/28
135 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/300/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
12 بازدید 1399/7/28
130 متراژ آپارتمان
3 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

1/950/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/7/26
80 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

املاک فروشی

1/300/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/7/26
120 متراژ آپارتمان
1 اتاق خواب

اجاره : 1/800/000 تومان

رهن : 20/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
9 بازدید 1399/7/26
190 متراژ آپارتمان
2 اتاق خواب
1 پارکینگ

املاک فروشی

3/100/000/000 تومان
مشاور املاک فیروزه
11 بازدید 1399/7/17